Δημήτρης Βαρακλιώτης | Σύμβουλος Επικοινωνίας

Σύμβουλος Στρατηγικής & Επικοινωνίας | Political Coach
Τηλεφωνικές πληροφορίες:
+30 210 22 41 777 - 693 991 9999
Ως σύμβουλος επικοινωνίας ειδικεύεται στην πρόταση στρατηγικών διαφήμισης και επικοινωνίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις ενέργειες που απαιτεί μια εταιρεία ένα δημόσιο πρόσωπο ή ένα έργο.

Είναι πιστοποιημένος από μεγάλους οργανισμούς και υπεύθυνος για την αξιολόγηση των αναγκών επικοινωνίας και διαφήμισης που είναι απαραίτητες για την επιχείρηση, την υπηρεσία, το προϊόν ή το δημόσιο πρόσωπο που αναλαμβάνει.

O Δημήτρης Βαρακλιώτης γνωρίζει την αγορά που στοχεύετε, την πελατεία, τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και τον ανταγωνισμό.

Γνωρίζοντας λεπτομερώς αυτούς τους τύπους στοιχείων, μπορεί να ορίσει τις πιο αποτελεσματικές διαφημιστικές ενέργειες για να δώσει στην εταιρεία ή το δημόσιο πρόσωπο την κορυφαία φήμη και αναγνωρισιμότητα στα μέσα ενημέρωσης και στο στοχευμένο ανά περίπτωση κοινό.